In 2020 vertrokken er uit de Champagnestreek 245 miljoen flessen, wat een daling is van 18% ten opzichte van 2019. Ten gevolge van de gezondheidscrisis zag de Champagnesector zich genoodzaakt zich te herorganiseren en veerkrachtig te reageren om haar toekomst te waarborgen.

2020 is een bijzonder uitdagend jaar geweest voor de Champagne-industrie over de hele wereld. De sluiting van de horeca en andere verkoopspunten, evenals de annulering van vele evenementen, hebben zwaar gewogen op de sector. In die context van grote onzekerheid heeft de sector zich heel snel moeten aanpassen, om de gevolgen van de gezondheids- en economische crisis te weerstaan.

De Champagnesector noteerde een daling van 18% in het aantal verscheepte flessen, wat minder is dan de 30% daling die men in de eerste helft van 2020 nog vreesde. Dankzij de eindejaarsverzendingen kon dit onheilsscenario nog wat afgewend worden. De omzet van de sector zal naar verwachting rond de 4 miljard euro liggen, een verlies van ongeveer 1 miljard euro versus het jaar ervoor.

De Franse markt, die al voor de crisis een dalende trend kende, blijft verder dalen (-20%). Ook de drie grootste exportmarkten voor Champagne lieten dit jaar een belangrijke daling optekenen: de Verenigde Staten (-20%), het Verenigd Koninkrijk (-20%) en Japan (-28%). Deze daling werd echter afgezwakt dankzij de relatieve weerstand van de traditionele continentale Europese markten: België (-5%),Duitsland (-15%) en Zwitserland (-9%). Opmerkelijk is eveneens de groei van de Australische markt met 14%. In totaal daalden alle exportmarkten met 16%*.

Het Comité Champagne, dat gisteren samen kwam, bevestigde het voorzichtige besluit dat in juli vorig jaar werd genomen om het volume van de druivenoogst 2020 aan te passen, om de inspanningen tussen de Champagneboeren en de Champagnehuizen te verdelen. Gezien de economische context heeft het Comité dan ook besloten de beschikbare oogst (8.000 kg/ha) aan te vullen met een ter beschikkingstelling uit de reserve van 400 kilo druiven per hectare. Deze besluiten stellen de sector in staat om 2021 in alle sereniteit aan te vangen.

"Als reactie op deze ongekende crisis heeft onze sector met haar unieke organisatie alvast haar veerkracht getoond. Champagneboeren en -huizen waren in juli al in staat om collectief een aantal voorzichtige beslissingen te nemen die nodig waren omtrent de rendementen. Vandaag zal het besluit van het Comité Champagne deze bevestigen en iedereen in staat stellen om weer wat ademruimte te krijgen", aldus Maxime Toubart, co-voorzitter van het Comité Champagne en voorzitter van de Syndicat Général des Vignerons.

"Ondanks de crisis blijft Champagne de harten beroeren van consumenten. Zeker in tijden waarin veel andere pleziertjes niet mogelijk zijn door corona, grijpen consumenten toch naar kwaliteitsproducten om die paar uitzonderlijke momenten te vieren,“ vervolgt Jean-Marie Barillère, co-voorzitter van het Comité Champagne en voorzitter van de Union des Maisons de Champagne. " Voor de consument blijft de herkomstbenaming Champagne garant staan voor prestige, maar ook kwaliteit.”

De twee medevoorzitters benadrukten ook de voortdurende inspanningen om de sector op te waarderen en de doelstellingen van Champagne inzake duurzame ontwikkeling te blijven nastreven.

Bron: champagne.nl