Onafhankelijk wijnadvies, wijnproeverijen en wijncursussen

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

Ariva Wijnbeleving spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin Ariva Wijnbeleving als portal fungeert volledig en juist is. Daarentegen kan Ariva Wijnbeleving niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. Ariva Wijnbeleving aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Ariva Wijnbeleving bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van Ariva Wijnbeleving worden gehost. Ariva Wijnbeleving is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. Ariva Wijnbeleving geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, prijzen, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar contact@arivawijnbelieving.nl