De Stichting Wijnexamens Nederland (SWEN) wijzigt met ingang van 2015 de indeling van SWEN-erkende examenniveaus.

De SWEN is een onafhankelijke stichting die in 1984 is opgericht met als doel helderheid te verschaffen in de niveaus van de verschillende wijnexamens. Hiervoor werden niveaueisen geformuleerd waar de wijnexamens aan getoetst konden worden. Aanvankelijk waren dit slechts drie niveaus. In 2005 werd Niveau 4 toegevoegd, het hoogste Nederlandse wijnexamen, het Magister Vini.

Sinds 2012 wordt gewerkt met een basisniveau wijn (SWEN 0). Dit basisniveau wordt nu SWEN niveau 1 waardoor alle andere niveaus met ingang van 2015 zijn opgeschoven. Inhoudelijk zijn de verschillende niveaus dus niet gewijzigd!

Onderstaand het overzicht met de nieuwe indeling met daarachter de via de Wijnacademie (1 t/m 4) en de Stichting Magister Vini (5) te behalen certificering.

Wijziging indeling SWEN niveaus per 1 januari 2015

 

 

SWEN Niveau Titel bij  de Wijnacademie
1 Swen basisexamen (was 0)  1 Wijnvignet ®
2 Swen examen niveau 2 (was 1)  2 Wijnoorkonde ®
3 Swen examen niveau 3 (was 2)  3 Wijnbrevet ®
4 Swen examen niveau 4 (was 3)  4 Vinoloog van de Wijnacademie ®
5 Swen examen niveau 5 (was 4)  5 Magister Vini ®