De Alliantie van Twents Gastheerschap (ATG) heeft maandag 24 maart 2014 haar tien jarig jubileum gevierd. Wat in 2004 begon als het equivalent van het landelijk georiënteerde Gastvrijheidsgilde, is in de loop de jaren uitgegroeid tot een volwaardige en bloeiende beroepsvereniging die binnen de Nederlandse horeca als toonaangevend wordt beschouwd, Aldus voorzitter Jeroen ter Wal.

De ongeveer tachtig leden van de ATG zijn allen werkzaam in de horeca of daaraan gerelateerde bedrijven en instelling in de regio Twente. Een belangrijke doelstelling van de alliantie, naast het uitbreiden van vakkennis en promoten van gastheerschap, is het ondersteunen en coachen van talent bij landelijke gastvrijheidwedstrijden. Meer dan eens bezette leden van het ATG hierdoor de hoogste podiumplaats tijdens diverse wedstrijden.

Tijdens de jubileumbijeenkomst is voor de vijfde maal de Paul Fagel Gastvrijheidsprijs uitgereikt. Dit jaar mocht Karel Elhorst, directeur van het Twentsch Wijnhuis te Vasse, de prijs in ontvangst nemen. De prijs wordt tweejaarlijks uitgereikt aan een persoon, bedrijf of instelling die door middel van inzet, persoonlijkheid, onderscheidend vermogen of bijzondere prestatie veel heeft betekend voor de Twentse horeca. Kunstenaar Ruurd Hallema, ontwerper van het sculptuur behorende bij de prijs, was bij de uitreiking bij Havezathe Het Everloo in Rossum aanwezig.